Բայի Եղանակներ

Ըղձական եղանակ — Արտահայտում է ցանկություն
Ապառնի — Ի    Անցյալ — ԻՔ

Ժխտական եղանակ — Կազմվում է Չ մասնիկով
Ենթադրական, Պայմանական եղանակ — Ձագում է ըղձականից +Կ մասնիկով, կազմվում է պայմանով։ Ենթադրականի Ժխտականը կազմվում է ՉԵՄ ձևաբայով։
Հարկադրական եղանակ — Կազմվում է պիտի/պետք է մասնիկով

Օվերտոնի պատուհանի կիրառումը Հայաստանում

Օվերտոնի պատուհանը դա սխեմա է, որի միջոցով հասարակության համար անընդունելի երևույթը, վեց փուլերից հետո դառնում է հանրային նորմա։

Օվերտոնի պատուհանի սխեման Հայաստանում կիրառվում է մասամբ, չպահպանելով սխեմայի քայլերը և չհասկանալով: Օվերտոնի պատուհանը իմ տեսանկյունից ունի խնդիրներ  և ներկայացված է ոչ ամբողջական։ Օրինակ Օվերտոնի աշխատանքի մեջ նշված չէ հասարակության տարբեր շերտերի դերը այդ սխեմայի մեջ:

1․ Հայ հասարակության դերը Օվերտոնի պատուհանի կիրառման մեջ:
Պետք է հասկանալ որ Հայ հասարակությունը պատրաստ չէ ընդհունելու արժեհամակարգ, որը  կհակասի ընտանիք-կրոն-ժողովուրդ  արժեհամակարգին։

2․ Կիրառման հերթականությունը Հայաստանում
Վերցնենք օրինակ 2014թ սկսած մաշտաբային բանավեճերը, ցույցերը և այլ իրադարձությունները ԼԳԲՏ-ի հետ կապված, տվյալ դեպքում ԼԳԲՏ-ի ներկայացուցիչների ազատությունը ապահոված է, բայց Հայկական ԼԳԲՏ համայնքը դեռ փորձում է բարեփոխումներ կատարել, նրանց հանրային կյանքի մեջ, այսինքն նրանք փորձում են ընդհունելի դարձնել ԼԳԲՏ-ն Հայ հասարակության մեծամասնության համար։ Երկու դեպքեր, որտեղ նկատվել է այդպիսի փորձեր, <<ՄԵԼ>> գեղարվեստական ֆիլմը և <<Զելյոնկա>> արժանացած ներկայացումը ՀՀ հրապարակում։ Երկու դեպքերում էլ հասարակությունը մեղմ ասած չհանդուրժեց այդ ամենը և էական փոփոխություններ չեղավ և չի էլ լինելու հասարակության ցածր մակարդակի պատճառով։

3․ Օվերտոնի պատուհանի օգտագործումը այլ երկրներում
Տվյալ պահին օգտագործվում է Շվեդիայում, նեկրոֆիլիան և ինցեստը օրինական սարքելու նպատակով։ Ճապոնիայում հաննիբալիզմը  օրինականացրել են նույն սխեմայի միջոցով, իսկ ԱՄՆ-ի մի շարք նահանգներում նեկրոֆիլիան նույնպես օրինական է, օրինակ Մասսաչուսեթս նահանգում։ Ռուսական Ընտանեկան Սահմանադրության 14րդ հոդվածը թույլատրում է ինցեստը երկկողմանի համաձայնությամբ։

Oրենքների ընդունում և կիրառման գործընթածը

1․Ինչ է օրենսդրական   գործընթացը ։
Օրենսդիր  իշխանությունը մարմնավորում  է ազգային  ժողովը,իսկ օրենքները օժտված են  գերականությամբ։ այդ պատճառով  հատուկ նշանակություն   ունի   օրենսդրական  գործընթացն   Ազգային ժողովում։Այդ գործընթացում առանձնացվում  են մի քանի փուլեր,որոնցով    անցնում   է օրենքը,որպեսզի ձեռք բերի իրավաբանկան ուժ։

2․Ով է ստորագում օրենքը 
Օրենքը ստուգում է նախագահը  21 կարող է այն ստուգել և հետ ուղարկել ազգային ժողով  ՝ իր դիտողություններով   և առաջարկներով։

3․Ինչպիսին պետք է լինի իրավական ակտի լեզուն
Իրավական ակտի   լեզուն պետք է լինի պարզ ,հստակ  և մատչելի։Այդ ակտերում չի թույլատրվում  բնացած  և բազմիմաստ բառերի  օգտագործումը։

4․Որոնք են  օրենքի  մեկնաբանման տեսակները 
Լեզվի մեկնաբանման տեսակերը երկուսն են  պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ։
5. Ինչու է անհրաժեշտ օրենքի մեկնաբանումը

Օրենքների մեկնաբանումը անհրաժեշտ է օրենքը ավելի լավ հասկանալու, տեքստը ավելի պարզ և հասկանալի սարքելու համար սովորական քաղաքացիների համար։

6․ Ինչով են տարբերվում օրենքի մեկնաբանման պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ձևերը

Պաշտոնական ձևը կազմում են միայն պետության կողմից լիազորված անձիք։ Քաղաքացիները իրավունք ունեն դիմելու պետական մարմիններին, պաշտոնական մեկնաբանում-պարզաբանում ստանալու համար։

Ոչ պաշտոնական ձևը պարտադիր չէ, ավելի շատ կրում է իր մեջ խորհրդատվական բնույթ, ոչ պաշտոնական մեկնաբանում կարող են տալ փաստաբանները, գիտնակաները և այլն։

7․ Ինչպիսին պետք է լինի իրավական ակտերի լեզուն

Տեքստը պետք է լինի մատչելի, պարզ և հստակ, առանց՝ օտարալեզու տերմինների օգտագործումը, բազմիմաստ բառեր օգտագործելը, ինպես նաև համեմատություններ, թաքնված ենթատեքստ օգտագործելու և այլն

Ռուբեն Էկսերջյան, ПВО․

Ռուբեն Էկսերջյան հայտնագործել է զենիթային թնդանոթների մի տեսակ որը ԱՄՆ-ն օգտագործել է երրկրորդ Համաշխարհային Պատերազմի ժամանակ։ Զենիթային Թնդանոթը կամ Ռուսերենով ПВО, օգտագործվում է որպես հակաինքնաթիռային միջոց, որը շատ մեծ դեր է տանում օդային պատերազմներում։ Առաջին Համաշխարհային պատերազմից հետո, ԱՄՆ-ն մինչև 1936 թվականը օգտագործում էր նախորդ տասնամյակների Զենիթային թնդանոթները, որոնք արդեն այդքան էլ արդյունավետ չէին։ Քանի որ Ամերիկական արտիլերյաններ Продолжить чтение «Ռուբեն Էկսերջյան, ПВО․»

Նորմատիվ Իրավական Ակտ

1․Ի՞նչ է նորմատիվ իրավական ակտը։
Նորմատիվ իրավական ակտը ստեղծվում է երկու միջոցով, հանրաքվեի կամ տեղական ինքնակառավարման իրավաստեղծման արդյունքում։ Նորմատիվ իրավական ակտը փաստաթուղթ է, որը պարունակում է իրավունքի նորմեր։

2․Ի՞նչ է օրենքը և որոնք են դրա հատկանիշները։

Օրենքները նույնպես ընդհունվում են երկու ձևով, համաժողովրդական հանրաքվեի  և խորհրդարանի կողմից հատուկ միջոցներով։ Ընդհունվելուց հետո անցնում է նախապատրաստում և ընդհունման հատուկ կարգ։

3․Ի՞նչ է նշանակում <<Օրենքը ունի բարձրագույն իրավական ուժ>>

Օրենքն ունի բարձրագույն իրավական ուժ, որը երաշխավորում և իրագործում է պետությունը։ Դա նշանակում է, որ օրենքի պահպանումը վերահսկվում է պետության կողմից։ Օրենքները և նորմատիվ իրավական ակտերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ սահմանադրությանը։

4․Որո՞նք են օրենքների տեսակները։

Գույություն ունեն օրենքի երեք տեսակներ՝ սահմանադրական, օրենսգրքի և ընթացիկ։

5․Ի՞նչ ենթասահամանդրական նորմատիվ ակտերը

Հանրային մարմինների լիազորությունների շրջանում ընդհունած նորմատիվ ակտը կոչվում է ենթասահմանադրական նորմատիվ ակտ։

Հայոց լեզու 10․17․2019

Հռոմեացի զորավար Մարկոս Անտոնիոսը, տիրելով Լիբիային և Եգիպտոսին իր մեծաքանակ զորքով արշավանք է սկսում պարթևների դեմ։
Անտոնիոսի մեջ արարիչն ասես կուտակել էր մահկանացուներին բնորոշ բոլոր այպանելի գծերը նա ուխտադրուժ էր արնախում և փառասեր։ Այդ ինքնահավան ու ամբարտավան այրը պարթևներից մի լավ ջարդ ստանալով զորքերի փրկված մնացորդներով մի կերպ ճողոպրում է խուճապահար հասնում Հայաստան օթևան խնդրելով հայոց արքա Արտավազդից։ Եթե լիներ  խորամանկ դիվանագետ հայոց թագավորն ինքն էլ մի վճռական հարված կհասցներ և վերջնականապես կջախջախեր վաղեմի թշնամուն դաս տալով նրա հաջորդներին։ Բայց լինելով բանաստեղծ մարդկային կարեկցանքի ու վեհանձնության մարմնացում ոչ միայն չի ջախջախում մազապուրծ թշվառականին այլև ապաստան է տալիս ամբողջ ձմեռ կերակրում զորքի սովալլուկ մնացորդներին։ Մի երեկո Արտաշատի կիսաշրջանաձև թատրոնը լեփ-լեցուն էր հանդիսականներով։ Այդ օրը բեմադրվելու էր Արտավազդի Տիգրան Մեծին նվիրված թատերգությունը։ Դավադիրները հենց թատերասրահում ձերբակալում են արքային Արտավազդին տանելով Ալեքսանդրիա կնոջ և որդիների հետ միասին։

տիրելով — անդեմ, չեզոք, պարզ
սկսոււմ  է- դիմավոր, ներգործական, պարզ
կուտակել էր — դիմավոր, ներգործական, պարզ
ստանալով — անդեմ, գործիական, բարդ
ճողոպրում է — դիմավոր, չեզոք, պարզ
հասնում — դիմավոր, չեզոք, պարզ
խնդրելով — անդեմ, ներգործական, պարզ
կհասցներ — դիմավոր, ներգործական, բարդ
կջախջախեր — դիմավոր , ներգործական, պարզ
տալով — անդեմ, ներգործական, պարզ

Exercices

  1. Regarder, Je  regarde
  2. Travailer, Je travaile
  3. Parler, Je parle
  4. Manger, Je mange
  5. Aimer, J’aime
  6. Ecouter, J’ecouter
  7.  Habiter, J’habite
  8. Etudier, J’etudier

2. Completez avec les verbes

Je travaille dans une hanque. Le martin, je commenue a 9 heures. Le soir, je termin a 18 heures. A midi, je mange a la cafeteria avec mes collegues. Le soir, je dine, chez mei. Apres le repas, je regarde la television ou j’ecoute la radio. J’aime le sport le la musique